Мета - формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах.