Педагогічна практика спрямована на те, щоб забезпечити адаптацію студента до професійно-педагогічної діяльності в умовах реального навчального закладу, а саме:

–       залучити до безпосередньої професійної діяльності, розширити уявлення про майбутню професію;

–       поглибити й збагатити психолого-педагогічні знання щодо організації та здійснення навчально-виховного процесу у професійно-технічних та вищих І-ІІ рівнів акредитації навчальних закладах;

–       розвинути педагогічне мислення і дослідницький підхід до педагогічної діяльності;

–       сформувати уміння педагогічного проектування і педагогічного спілкування в реальних умовах ПТНЗ (або ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації);

–       здійснювати самооцінку власної педагогічної діяльності.