Метою курсу є – формування системи теоретичних і практичних знань з біологічної та харчової хімії

Це запасний блок для створення нових курсів викладачем

Метою курсу "Основи охорони праці" є надання майбутнім фахівцям необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з правових і організаційних питань охорони праці, з питань гігієни праці, виробничої санітарії, виробничої та пожежної безпеки, визначеного відповідними державними стандартами освіти, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров'я працівників щодо результатів виробничої діяльності.

ЦЕ ЗАПАСНИЙ блок для формування нових курсів